Lea Vrbančić 5

Bernardica Štancl 4

Ana Lelas 3

Tamara Vujanić 3

Martina Stanković 3

Ana-Marija Šipoš 3

Antonella Glavich 2

Đurđica Štancl 2

Marija Ubrekić 2

Ivana Tadić 2

Studenti koji nisu na popisu moraju pisati opet.