Konzultacije se uz najavu održavaju srijedom u 11 h.