Umjesto u D-VII, u srijedu 13. rujna ispit iz Teorije jezika u 12  održat će se u sobi B-124 na Odsjeku (jer je u D-VII sjednica Fakultetskoga vijeća

Zrinka Jelaska