Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska u rujnu će primati studente ako se najave da će doći e-pismom.

6. rujna u 12h
13. rujna 2023. primanje u 13h    (rok 12h)
20. rujna 2023. primanje u 13h    (rok 12h)
27. rujna 2023. primanje u 15h