Teorija standardnog jezika: 3. ožujka, 11 sati, A-119.

Uvod u sociolingvistiku: 3. ožujka, 14 sati, A-225.