Nastava na izbornome kolegiju Hrvatska standardna prozodija počinje 6. ožujka prema rasporedu.