Sve obavijesti o podjeli u grupe i početku nastave nalaze se na Omegi.