Za JV1 bit će 26. travnja u 15:00 sati u A119, a za JV2 također 26. travnja u 16:00 sati u A119.

Obvezna prijava ispita u ISVU.