Nastava počinje u četvrtak 3. ožujka prema rasporedu.

Studenti koji su se preko ISVU-a upisali na kolegij Hrvatski standardni jezik ‒ Morfologija moraju se upisati na taj kolegij i na Omegi (lozinka: morfomorfo). Ondje se moraju upisati u seminarsku grupu koja im odgovara. Upis u seminarske grupe zatvara se 2. ožujka 2022. u 12:00 sati.