Teorija jezika

Teorija standardnog jezika

Uvod u sociolingvistiku

Termin: 3. prosinca (čevrtak), D-VII, 11:00.

Ispit se treba obvezno prijaviti (ISVU).