Uvodno predavanje kolegija Hrvatski standardni jezik - Sintaksa održat će se mrežno u srijedu, 14. listopada, u 17. Tada će biti riječi o raspoređivanju u seminarske grupe i početku seminarske nastave. Sve pojedinosti o tom predavanju i nastavi općenito bit će objavljene u ponedjeljak, 12. listopada, na Omegi. Kolegij je HSJ - Sintaksa 2020/2021, a lozinka hsjsin2021.