Ispiti će se održati mrežno 7, 14. i 21. rujna u 11:00.