Jezične vježbe1 pišu se 18.6. u 14.00, a Jezične vježbe2 u 15.00. na Omegi.