Prošlogodišnji i stariji studenti koji namjeravaju polagati Jezične vježbe moraju se uključiti na Omegu jer inače neće moći  pristupiti ispitu. Uvidom u prijave u ISVU vidim da su neki prijavili ispit, a nema ih na Omegi.