Studenti koji su slušali Teoriju jezika prijašnjih godina kod prof. Z. Jelaske, a još ju nisu položila, trebaju se najkasnije dva dana prije prijavljenoga ispita javiti profesorici e-poštom: .