Obavijest o ispitima nalazi se na Omegi (SiSLiST).