Studenti koji su ranijih godina slušali Teoriju jezika, Uvod u sociolingvistiku i  Teoriju standardnog jezika, a namjeravaju polagati ispite u tekućoj ak. godini, neka se obvezno do 1. lipnja uključe u nastavu na daljinu (OMEGA).