Podsjećam studentice i studente da su se dužni uključiti u e-nastavu (Valentina Brtan, Nino Mladinić, Stela Malatestinić).