Molim sve studentice i studente da na Omegi provjere mogu li pristupiti kolegiju.