Uvodni sastanci 6. ožujka prema rasporedu:

Teorija standardnog jezika, A-119, 11 sati

Uvod u sociolingvistiku, A-225, 14 sati