Uvodni sat i podjela u grupe bit će u ponedjeljak 2.ožujka u 14.00 u A119.Raspored nastavnih grupa na Omegi je.