U ponedjeljak, 27. siječnja, konzultacije će biti od 9 do 11 u B-124.