Bit ću u sobi na fakultetu u utorak 22. listopada 2019. od 11 do 12.