Prodekanica za studijske programe doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša poručuje da studenti koji su upisali kolegij Hrvatski standardni jezik - Fonologija i morfonologija bez položenih Jezičnih vježba I. moraju što prije ručno ispisati kolegij u Studentskoj službi.

S obzirom na to da je moguće da se prilikom ispisivanja javi manjak ECTS-bodova, prodekanica preporučuje da se ručno upiše neki alternativni kolegij.

Preduvjet Fonologije bit će vraćen u sustav čim završe upisi.