Ispitni rok iz kolegija Sintaksa složenih struktura i Jezik i kultura bosanskih franjevaca održat će se u petak, 6. rujna, u 12:30 u B123.