Konzultacije ću održati u srijedu, 3. srpnja, od 13 do 14.