Ispit kod mene polažu samo oni studenti koji su Morfologiju slušali ove akademske godine.