Nisu položili: 2207, 280496, Jabuka 05, 1403, 0212, 281115, D2602.Uvid  je sutra u 12.10 u B107.