Kolokvij za one koji nisu položili 1. kolokvij  piše se u ponedjeljak 27.5. u 14.00. u A119.