Kolokvij će se održati u srijedu 15. svibnja u 11 u A123.