Najavljeni kolokvij pisat će se u utorak 14.5. u 14.45 u A119.