POLOŽILI:

EKV21 (dobar, 3)

JAT98 (vrlo dobar, 4)

PANDA1306 (granična ocjena, potreban usmeni)

10min5 (izvrstan, 5)

011099 (vrlo dobar, 4)

ŠPANGICA (dovoljan, 2)

15915 (dobar, 3)

P2310 (izvrstan, 5)

7227TREŠNJA (izvrstan, 5)

B1304AC (izvrstan, 5)

926tm (izvrstan, 5)

Uvid u test  je u ponedjeljak u 9 sati u A102.