Za vrijeme ispitnih rokova konzultacije će biti petkom od 10.00 do 11.00 u A102.