Nastava na kolegiju Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija počinje u srijedu 10. listopada 2018. u 9.30 u D-VII. Molim studente da svakako dođu na uvodni sat jer ćemo se dogovoriti o rasporedu u seminarske grupe.

Nastava na izbornim kolegijima na diplomskome studiju Tekstna lingvistika i Hrvatski jezik za nastavnike počinje u utorak 16. listopada 2018. prema rasporedu.