Prijava na seminare A (srijeda 17-18.30) ili B (18.30-20) obavlja se isključivo e-poštom prema redu prijave. Međutim, kako dvopredmetni studenti imaju prednost, a prema prošlogodišnjim iskustvima oni uglavnom žele skupinu A,  vjerojatno se ni jedan jednopredmetni student ne će moći upisati u tu skupinu, nego samo u B.

U svakom slučaju molim sve studente da navedu ili da su jednopredmetni, ili da napišu koju drugu grupu studiraju.  To se odnosi i na studente koji su se već prijavili, ali nisu naveli podatke o drugoj grupi.  Bez izjave o tomu što još studirate gubite red.

Jasno, oni koji jesu naveli drugu studijsku grupu već su primljeni bilo u A, bilo u B seminar.

Ostali nisu napisali što još studiraju pa nisu mogli biti raspoređeni u skupinu A, a ako su jednopredmetni, onda su u skupini B.

Pozdrav!