Studenti koji žele slušati predavanja kod prof. Mićanovića (četvrtkom, 9:30–11:00, D-VII) obvezno dolaze na seminar petkom (10:15–11:45, 11:45–13:15, D-IV). Najviše se može prijaviti 60 studenata. Jedina mogućnost prijave jest da se studenti upišu na listu izvješenu na vratima sobe B-105. Početak nastave: 11. listopada, 9:30, D-VII.