Uvodno predavanje i podjela u seminarske grupe bit će 10. listopada u 17 u D7.