Nastava počinje 9. listopada prema rasporedu. 

Studenti se na kolegij mogu prijaviti mejlom ().