Prvi susret sa studentima na predmetu Teorija jezika (kojima odgovara srijeda) održat će se 10. listopada u 15.30 u D-VII.

Prethodno se svi studenti trebaju javiti na e-poštu i navesti što još studiraju, odnosno da su jednopredmetni. Naslov poruke Teje2018.