Dragi studenti!

Nekolicina mi se vas već javila da bi željela ručni upis u kolegij. Samo po sebi to nije problem. Međutim, predviđam dvije poteškoće.

1. Kolegij je neobičan: na početku će biti intenzivna teorijska nastava, tj. blok predavanja (najvjerojatnije jednu cijelu subotu 8h, ispit se sastoji od vašega seminarskoga rada koji će se izložiti na kraju semestra, opet vjerojatno jedne subote. U međuvremenu će biti konzultativni seminari koji će voditi kolegice Jelena Cvitanušić Tvico i Ranka Đurđević.

Glavni je vaš zadatak rad s azilantima, tj. nastava koja nije uvijek baš jednostavna jer može biti svakakvih situacija. K tomu je sve vremenski zahtjevno jer trebate uračunati i mogući odlazak azilantima i dolazak od njih

Važno je da to znate unaprijed kako ne biste tek naknadno shvatili da je kolegij i vremenski, a moguće i osjećano zahtjevan. Naime, zbog azilanata koji su uključeni ne bi bilo ljudski naknadno ih odbaciti jer ste vi odustali.

2. Zasada je upisano samo dvoje studenata pa ima mjesta za sve koji su se javili. Samo ne znam računa li se taj ručni upis mimo kvote ili ulazi u kvotu.

Danas imam primanja pa ako usprkos navedenomu želite upisati, možete doći ovi koji su se javili dosada.

Pozdrav!