Rok od 11. rujna održat će se 10. rujna u 12:00 u D-VII. Vodite računa o prijavi i odjavi ispita, u ISVU-u će ostati 11. rujna.