Ispit su 12. lipnja položili: 

Vanda Kipke (5), 

Andrija Koštal (5), 

Marija Pinturić (3), 

Anja Tomljenović (3). 

Uvid u ispit i upis ocjena: utorak, 19. lipnja, 14:00, B-105.