Studenti koji nisu položili kolokvij ili  nisu pisali imaju posljednju priliku u utorak 22.5. u 12.30 (A119).