Kolokvij nisu položili (ili kolokviju nisu pristupili) sljedeći studenti: Bokšić, Kudrna, Wang, Kolar, Jerković.

Sljedeći termin kolokvija je 3. svibnja u 16:45 u A225.