Nastavu ćemo odraditi u subotu, 17. ožujka, u 12:00 u D-VI.