Molim sve studente upisane na kolegij Uvod u materinski i inojezični hrvatski da mi do sutra na e-poštu u 16 sati pošalju napisanu vlastitu jezičnu biografiju.

Nemam nikakve upute, svatko neka napiše kako zamišlja da bi trebala biti napisana jezična biografija, i sadržajno i strukturno.

I molim vas da se ne raspitujete kod starijih kolega kako bi trebala izgledati, nego da doista sami napišete kako zamišljate jer je vaša jezična biografija početni, vrlo važan (najviše vama osobno) dio učenja.

Jako je važno da ju pošaljete jer ću tako moći provjeriti popis upisanih i oni koji će stvarno željeti pohađati.