Seminarska nastava Morfologije počinje 7. ožujka prema rasporedu.

Studenti se mogu upisati u seminarske grupe na papire na vratima kabineta B-105.

Ako više nema mjesta u željenoj grupi, dogovorite se s kolegama za zamjenu. Na mejlove u vezi s tim neću odgovarati.