Radi podjele u grupe i svih važnih informacija o kolegiju studenti trebaju doći u četvrtak 1. ožujka u 14:00 sati u A225. Upisuju se 2+2 sata vježbi u različite dane, kao i u prošlome semestru.

H. Delaš