Podjela u grupe i  uvodni sat za sve moje studente bit će u utorak 27.2. u 11.45 u A119. Dolazak je obvezan. Upozoravam studente da pri planiranju svog rasporeda uzmu u obzir da se vježbe pohađaju 2+2 nastavna sata u različite dane, kao i u prošlom semestru.  Dakle ne mogu se u istom danu odslušati 4 nastavna sata što bi se moglo zaključiti iz objavljenog fakultetskog rasporeda.