Na kolegiju Prijevodne inačice Biblije na diplomskoj razini preko studomate se prijavilo 14 studenata, a još će ih se dvoje upisati s molbom pa ima još nekoliko slobodnih mjesta na koje se trebate prijaviti preko ISVU.